MILIJON OTROŠKIH ŽELJA je globalni likovni projekt, ki povezuje otroke stare od 4 do 10 let z ustvarjanjem in deljenjem njihovih posebnih želja, ki prikazujejo to, kar je v življenju pomembno.
Name globalnega projekta MILIJON OTROŠKIH ŽELJA je, da vključeni otroci iz ustanov širom celega sveta razvijajo globalno identiteto, strpnost, prijaznost, sočutje do raznolikosti ter gradijo prijateljstva. Projekt povezuje učence, vzgojitelje, učitelje, vrtce, osnovne šole in njihove lokalne skupnosti in tako med njimi spodbuja univerzalne življenjske vrednote, prijaznost, strpnost in samozavedanje.
Projekta MILIJON OTROŠKIH ŽELJA je zasnovan tako, da ustreza zahtevam multikulturnosti, večjezičnosti in učnim načrtom ustanov. Edinstven pristop projekta temelji na otroški knjigi Hanina želja o deklici na invalidskem vozičku, katere želja je bila, da bi lahko hodila.

Projekt vodi Alex Pin, ki je avtor več otroških uspešnic, mama, učiteljica s sedežem v Sloveniji, EU. Njen cilj je zbrati MILIJON OTROŠKIH ŽELJA iz vsega sveta in staršem pomagati, da ozavestijo vrednost teh otrok in prihodnosti.

Prijave v projekt se odprejo MAJA 2021.