VPLIV PRAVLJIČNIH MEDITACIJ NA OTROKOV KOGNITINI IN ČUSTVENI RAZVOJ

10 min razlaga

TE ZANIMA VEČ!

Kaj boš dobila?

  • 11 posnetih pravljičnih meditacij v dveh različicah – daljši in krajši

  • meditacije dobivaš vsak mesec

  • smernice za pogovor z otrokom

  • video razlage

  • dostop do online zbirke posnetkov in razlag

  • zapisane pravljične meditacije, da jih otrokom lahko prebereš sama

  •  pobarvanke za otroke

Komu so namenjene?

  • krajše meditacije: 3 – 6 let

  • daljše meditacije: 6-12 let

Pri svojem delu jih lahko uporabljajo:

vzgojitelji, učitelji, svetovalne službe,

coach-i, terapevti,

voditelji joge za otroke,

mentorji interesnih dejavnosti,

animatorji otroških taborov in še….