5 RAZLOGOV, ZAKAJ ZAČETI V VZGOJO UVAJATI PRAVLJIČNE MEDITACIJE

10 minutna video razlaga

ZBIRKA 11 POSNETIH PRAVLJIČNIH MEDITACIJ

O čem govorijo?

 • Otrokom predstavljajo izzive, s katerimi se srečujejo.

 • Učijo jih, kako ugašati čustva in misli jeze, strahu.

 • Odpirajo pogled na hvaležnost in pomagajo otroku umiriti sebe ob počitku.

 • S pomočjo junakov v pravljičnih meditacijah spoznavajo vztrajnost.

 • Učijo se, kako kreirati v sebi pozitivne misli in pozitiven pogled na življenje.

 • Staršu se vrne moč in verodostojnost skozi zasnove zgodb.

Kako ti pri vzgoji pomagajo?

 • Redno poslušanje pravljičnih meditacij otroku pomaga pri pomnjenju in ustvarjanju nevronskih povezav, ki so temelj za novo vedenje v močnih čustvenih situacijah, ki jih otrok ima.
 • Kadar otroku s pogovorom pomagamo razumevati in kazati prvine pravljičnih meditacij, v sebi razvijajo vero vase in razumevanje.
 • Staršu ponujajo možnost vzgoje brez občutka krivde in prezira ter razočaranja, da nekaj ne delajo prav.
 • V težkih trenutkih lahko starš in otrok mirneje reagirata.
 • S pomočjo prvin v meditacijah se poglobi odnos med starem in otrokom.