Pogoji poslovanja


Pozitivna moč d.o.o. je lastnik  spletne strani in trgovine www.alexpin.info .

NAROČILO IN DOSTAVA

Naročilo kupca, ima značaj pogodbe ter zavezuje tako kupca, kot prodajalca.

Kupec z naročilom potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji podjetja Pozitivna moč d.o.o. in se z njimi strinja. Naročilo se skupaj z izdanim računom, hrani v arhivu podjetja Pozitivna moč d.o.o.

 

Na spletni strani www.alexpin.info lahko kupite knjige pisateljice Aleksande Pitnerič, kakor tudi artikle drugih partnerskih podjetij in organizacij.

Cena dostave – poštnine in pakiranja znaša 3,54€ na pošiljko.

Če naročeno blago plačate po povzetju, vam DPD in Pošta Slovenija dodatno zaračuna njihovo storitev – plačilo po povzetju, po njihovem veljavnem ceniku.

Pogoji veljajo za pošiljke po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije, se obračunajo dejanski stroški pošiljanja.

 

PLAČILNI POGOJI

Naročeno blago, lahko plačate po predračunu ali po povzetju ter z gotovino ob lastnem prevzemu blaga.

V primeru nakupa po predračunu, vam pošljemo predračun. Po prejemu plačila, vam pošljemo naročene artikle.

V primeru plačila po povzetju, vam na podlagi vašega naročila, pošljemo naročene artikle, blago plačate ob prevzemu.

Dokler kupnina ni v celoti plačana, je naročeno blago, last podjetja Pozitivna moč d.o.o.

 

CENE

Vse navedene cene artiklov, na www.alexpin.info, so v evrih (EUR) in že vsebujejo pripadajoč DDV. Za knjige je to 5% DDV, ostale artikle pa 22% DDV.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak pri cenah in napisanem besedilu.

 

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od nakupa – pogodbe, v 15-ih (petnajstih) dneh od prejema blaga.

Blago lahko nepoškodovano in v nespremenjeni količini, vrnete na naš naslov v 15-ih dneh od prejema ali nas o odstopu od nakupa v 15-ih dneh od nakupa obvestite in nato v 15-ih dneh od obvestila, blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrnete.

Blago nam lahko vrnete fizično na sedež našega podjetja ali po pošti, nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Stroške vračila v celoti nosi kupec.

Ob vračilu blaga, je potrebno navesti tudi račun s pripadajočimi osebnimi podatki, kamor vam lahko vrnemo denar.

V kolikor so omenjeni pogoji izpolnjeni, vam podjetje Pozitivna moč d.o.o. na vaš osebni račun vrne kupnino.

 

REKLAMACIJA

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, prejete pisno ali po elektronski pošti na narocila.@alexpin.info v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga. Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani, ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil podjetje.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom “Reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec dovoljuje, da podjetje Pozitivna moč d.o.o., vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja, s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki nam jih posredujete na naši spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki delovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007), ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidence in jih v nobenem primeru, ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

Komunikacija:
Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu prvi izrecno ne nasprotuje.

 

Arhiviranje pogodb:
Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik, je trajno shranjena pri podjetju  Pozitivna moč d.o.o.

Vrhpolje pri Kamniku 181 , 1241 Kamnik 

 

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

  1. Jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila.
    2. Pošiljatelj mora biti jasno razviden.
    3. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
    4. Če uporabnik ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno to spoštovati.

 

DRUGA DOLOČILA

Kupcem pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi navedeni pogoji, so obvezujoči za kupca in za dobavitelja.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini www.alexpin.info varen.

 

PRAVILA NAGRADNIH IGER

Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je družba Pozitivna moč d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 181 , 1241 Kamnik . Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri (in ostalih podelitvah izdelkov ali bonov)

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.

Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v sedmih (7) dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
 

Pozitivna moč d.o.o.

Vrhpolje pri Kamniku 181

1241 Kamnik 

e-mail: narocila@alexpin.info

 

Identifikacijska številka za DDV: SI71743081

Matična številka: 8654743000 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0284 3026 3572 266    

 

Zadnje spremembe: 23.11.2021