Narišite škrate v knjigo

Vabim te k ustvarjanju, da z otroci narišete škrate v knjigo!

 

Narisane škrate lahko objavite na socialnih medijih in dodate oznako:  @alexpinpisateljica

 

Ilustracijo mi lahko tudi pošljete na info@alexpin.info s pripisom,
da dovoljujete objavo na spletni strani in socialnih medijih.