Spodbujamo otroku samozavest, vero vase in supermoči

Najbolje prodajana božična knjiga

Otroška pravljica polna upanja, ljubezni, sanj in poguma bo vašim otrokom prinesla navdih.  Zgodba o Hani in o rečeh, ki jih premalo cenimo.