1o nujnih reči, ki jih današnji otroci morajo osvojiti za življenje

Katerih spretnosti za življenje se morajo v današnjem času naučiti otroci? Seveda imamo ravno starši najpomembnejšo vlog pri tem, da se otroci teh vešči tudi naučijo.

World economic forum navaja spretnosti, ki se jih morajo naši otroci naučiti za življenje v 21. stoletju. Večina staršev verjame, da je dobro, da imajo otroci veliko akademskega znanja in super izobrazbo in da je to zagotovilo, da bodo imeli njihovi otroci dobro življenje. To je nekaj, kar je zagotovo veljalo desetletja nazaj. Danes, ko smo priča spreminjanju življenja pred našimi očmi, je enostavno razumeti, da so zahteve za naše otroke popolnoma drugačne.

Nikakor ne mislim, da akademsko znanje in izobrazba ne veljata, vendar je še veliko drugih spretnosti, ki so izjemno pomembne za življenje v današnji družbi in za prihodnost. Sama jih poimenujem kar supermoči.

 

10 nujnih reči, ki jih današnji otroci morajo osvojiti

 

  1. HITRO REŠEVANJE PROBLEMOV

Vsak dan je poln izzivov in kako jih rešujemo, česa se ob njih učimo, je za otroke zelo pomembna sposobnost za življenje. Škoda je, če se trudimo otroka zavijati v vato, ker ga s tem prikrajšamo za razvoj njegovih supermoči. Pomislimo, kako drugače bo otrok deloval, če ga spodbujamo, da izzive rešuje. Ob tem ga vodimo, usmerjamo in na različne načine krepimo njegovo samozavest. Tako smo lahko mirni, ker mu dajemo zelo pomembne izkušnje za življenje.

  1. KRITIČNO IN USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

Naš um je sposoben procesirati tako fenomenalne ideje, iskati in najti rešitve, zato je pomembno, da otroku ponujamo igre, ob katerih razvija kritično mišljenje in izzive, kjer mora rešiti problem. Pravo bogastvo za ohranjanje ustvarjalnega razmišljanja pa so tudi pravljice. Kot starši smo lahko delujemo modro in iščemo pravljice, ki spodbujajo sprejemanje drugačnosti, odločnost, pogum, sočutje, samozavest, ljubezen do sebe, narave in živali.

  1. SPOSOBNOST DOBRE KOMUNIKACIJE

Sposobnost dobre komunikacije je razdeljena na govor, poslušanje in razumevanje slišanega. Veliko pozornosti pri manjših otrocih damo na razvoj govora. Dober in bogat besedni zaklad ter stavčne strukture mu bodo v tem odlična popotnica. Pomembna pa je tudi sposobnost poslušanja. Otroku lahko to približamo tako, da mu pokažemo, da imamo dve ušesi in ena usta. Velikokrat se med komunikacijo zgodijo šumi, ki lahko sprožijo najrazličnejša čustva in odzive in takrat se izkaže ostati miren v vsakem trenutku kot izjemna življenjska veščina.

  1. DOBER NOTRANJI STEBER V ČASU PRITISKA

Odrasli vemo, da je v življenju mnogo izzivov, ki ustvarjajo pritisk. Ravno tako je v svetu otroka: priti do igrišča, poiskati prijatelje, se ločiti od dude, deliti igrače, obvladovati močna čustva, slediti navodilom. Vse to je za otroka pritisk, ki je naravna pot razvoja. Ta pritisk pa iz otroka potisne ven to, kar je v njegovi notranjosti: močna čustva jeze, trme, upora in ljubosumja. Preko našega mirnega in sočutnega sprejemanja njegovih zanj silovitih čustev se otrok uči v sebi vzpostavljati notranji steber, ki predstavlja sposobnost prenašati stres tekom celotnega življenja.

  1. VZPOSTAVLJENJE NOVIH STIKOV, POZNANSTEV

Dobra komunikacija se kaže tudi v tem, kako hitro najdemo informacije, kako smo sproščeni pri vzpostavljanju novih stikov, kako prožni smo v pogovoru in kako zainteresirani smo za spoznavanje drugih jezikov. Pomemben faktor pri vzpostavljanju novih stikov je prijaznost, ki bo otroku v življenju odprla marsikatera vrata. Drži?

  1. SODELOVANJE

Za mlajše otroke je igra tista, ki najbolj spodbuja spretnosti sodelovanja. Otroka ne moremo prisiliti, da uporablja svojo domišljijo. Lahko pa mu damo dovolj prostega časa, da se z malo posredovanja staršev sam igra z drugimi otroki. To otrokom omogoča, da preizkusijo in izboljšajo načine sodelovanja ter razvijajo komunikacijo in spretnosti reševanja problemov, ki so, kot smo že omenili, pomembne veščine.

Tudi starejši otroci imajo veliko koristi od proste igre, vendar se določenih spretnosti in veščin sodelovanja pogosto učijo z organiziranimi dejavnostmi, kot so športne ekipe, plesni tečaji in skupinske aktivnosti.

  1. KREATIVNOST – USTVARJALNOST

Omenila sem ju že pri reševanju problemov in kritičnem razmišljanju. Ustvarjalnost je sposobnost uporabe lastne domišljije za ustvarjanje izvirnih idej. Ustvarjalnost in reševanje problemov gresta z roko v roki, saj večkrat za rešitev problema potrebujemo izvirne ideje.

V današnjem času narašča avtomatizacija številnih delovnih mest, zato bo ustvarjalnost še toliko bolj zaželena veščina v prihodnosti. Čeprav roboti lahko opravljajo vse večje število nalog, še vedno nimajo možnosti biti kreativni.

Kadar otrokom omogočimo dostop do različnih materialov za ustvarjanje in drugih igrač odprtega tipa, s tem spodbujamo te življenjske spretnosti 21. stoletja. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da sta narava in prosto ustvarjanje v gozdu z naravnimi materiali tisto, kar otroku daje tudi avtentično povezanost s sabo in notranji mir.

  1. ČUSTVENA IN DUHOVNA INTELIGENCA

Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznavanja in obvladovanja svojih čustev in svojega notranjega sveta. V mojem izrazoslovju boste večkrat zasledili, da govorim o jazbecih, ker sem iskala specifičen način, kako otroku razložiti, ga učiti in vzgajati o njegovem notranjem svetu čustev, misli, želja, hrepenenj, ega in zavesti. Otroci, ki imajo dobro razvite socialne spretnosti in dobro razumejo sebe, so po raziskavah v življenju uspešnejši in srečnejši.

  1. POZITIVNA SAMOREFLEKSIJA

To je čas, ko se ustavimo in pogledamo, kaj smo se naučili, za kaj smo lahko hvaležni in kje lahko naredimo nove korake naprej. Preko motivacijskih kartic za spodbujanje otrokove samozavesti otroku mimogrede pokažemo, da smo pri njemu opazili neko pozitivno lastnost ali dejanje in tako bo to veščino otrok počasi z našo pomočjo prenesel v svoje življenje in bo napredek opazil pri sebi in pri drugih. Tudi družinski sestanki so super priložnost, da si med seboj podelimo napredke in nove sposobnosti in tako refleksijo vpeljemo v naš družinski krog.

  1. VZTRAJNOST IN ODLOČNOST

Verjamem, da vsak od nas ve, kako zelo pomembna je vztrajnost. Nekdo z vztrajnostjo nima samo poguma, da se loti zahtevne naloge, ampak tudi moč, da jo izpelje do konca. Te veščine so bistvene za podjetnike, znanstvenike in cel seznam drugih zanimivih poklicnih poti. Seveda pa se razvoj teh spretnosti začne z nami starši in dobro je, da večkrat pogledamo, kako otrokom privzgajamo vztrajnost in vero vase.

Veliko o teh vsebinah pa sem zapisala s konkretnimi primeri v knjigi NEKDO V MOJI GLAVI GOVORI, DA …

 

 

Share on facebook
Facebook

Ostale zgodbe

Te zanimajo moje knjige?